Copypix, Beelden nodig? Trap niet in de val !

De risico's

Wat zijn de juridische risico's

Auteursrechtelijk beschermd origineel materiaal, zoals foto's en andere visuele werken, zouden niet in de bestanden op uw computer, op uw computersysteem of op enige andere drager gekopieerd mogen worden zonder toestemming van de rechthebbenden. Het auteursrecht beschermt, in de ruimste zin van het woord, elke menselijke creatie die een spoor draagt van intellectuele inspanning van de auteur. Het kopiëren of illegaal verspreiden van origineel materiaal vormt dus een inbreuk op het auteursrecht waardoor de rechthebbenden zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk een procedure kunnen instellen:

In bijna alle landen bepaalt de wet dat elke kopie of illegale verspreiding via het internet van beschermd materiaal, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, strafbaar is. Gezien de omvang van het probleem worden rechthebbenden steeds meer aangespoord zich te organiseren tegen de inbreuken op hun auteursrecht die gepleegd worden via de netwerken van overheidsdiensten en bedrijven.

Daarom starten rechthebbenden regelmatig gerechtelijke procedures tegen bedrijven en individuen die inbreuk plegen op het auteursrecht via uitwisselingsdiensten, illegale downloadsites of andere netwerken.
Regelmatig wordt door de rechthebbenden een klacht ingediend voor het illegaal aanbieden of uitwisselen van beeldbestanden en het onrechtmatig reproduceren of bewerken van origineel materiaal.

Het risico op een gerechtelijke procedure is reëel!

Wat zijn de risico's voor de veiligheid?

Illegale websites en uitwisselingsdiensten – de bron van de meeste illegale downloads van foto's, schilderijen, beeldhouwwerken en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal – zijn een belangrijke oorzaak van:

Virussen: Een virus is een vijandelijk softwarebestand dat speciaal werd geschreven om zich te vermenigvuldigen op andere computers.

Kwetsbaarheid van de firewall die u gebruikt om uw computer of uw netwerk te beschermen. Daardoor hebben miljoenen anonieme gebruikers toegang tot uw computer of computersysteem.