Copypix, Beelden nodig? Trap niet in de val !

Iedereen krijgt ermee te maken

Hieronder vindt u verschillende situaties die erop kunnen wijzen dat u risico's loopt met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht:

U haalt afbeeldingen van illegale, onbeschermde sites op Internet binnen en u groepeert die in een bestand of u reproduceert ze op een andere drager, bestemd voor het publiek.

Opgepast ! « Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé aan het publiek mede te delen. » (Artikel 1 § 1 van de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994).

U « knipt en plakt » afbeeldingen die u op Internet hebt gevonden zonder dat u de bron of de auteur ervan kent.

« Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren. »

Bovendien moeten de naam van de auteur en/of die van de fotograaf en de titel van het werk worden vermeld.

U wisselt beeldbestanden uit vanop of naar uw werkplek.

Dit soort gedrag dat geen verband houdt met uw beroepsactiviteiten, kan schadelijke gevolgen hebben voor uw computer of het informaticasysteem van uw bedrijf.

Bent u een bedrijf, zorg er dan voor dat er een reglement voor de werknemers bestaat aangaande het intern en extern gebruik van Internet. Vergeet niet dat de juridische en veiligheidsrisico's aanzienlijk zijn!

Uw Internetverbinding werkt abnormaal traag.

Dat kan erop wijzen dat uw computer door het gebruik van uitwisselingsdiensten of illegale sites besmet is geraakt met virussen, spyware of andere vijandelijke software-elementen.

U hebt regelmatig problemen met computervirussen.

Als uw computer regelmatig wordt geplaagd door virussen of als uw externe contacten regelmatig virussen van u ontvangen, dan komt dat omdat u die virussen binnenhaalt via potentieel gevaarlijke sites en uitwisselingsdiensten die illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbieden.