Copypix, Beelden nodig? Trap niet in de val !

Een beschermde afbeelding gebruiken

Hoe vraag ik toestemming?

Wanneer u een beschermde afbeelding wilt gebruiken, hoeft u alleen maar contact op te nemen met de auteur of de auteursvereniging, zoals SABAM.

Toestemmingsaanvragen kunnen per e-mail, via de post of per fax naar de auteur of SABAM worden gestuurd.

Wat zijn de voorwaarden?

De toestemmingsvoorwaarden zijn meestal de volgende:

Hoe weet ik hoeveel rechten ik moet betalen?

De in België geldende tarieven van SABAM zijn in papieren versie te verkrijgen op de hoofdzetel van SABAM en staan in elektronische versie op de website www.sabam.be.

Wanneer de reproductietoestemming wordt opgestuurd, wordt bij benadering meegedeeld welk bedrag voor de auteursrechten moet worden uitgetrokken, als dat met de beschikbare informatie mogelijk is.

Worden er schadevergoedingen geëist?

Indien de toestemmingsvoorwaarden niet worden nageleefd of als er geen toestemming is gevraagd, kunnen de auteur, de rechthebbende of SABAM schadevergoeding eisen, berekend op basis van de schade die de auteur heeft geleden.

© Reporters