Copypix, Beelden nodig? Trap niet in de val !

Beschermde afbeeldingen

Wie is nog nooit in de verleiding gekomen een foto van Internet te kopiëren ?

Monument Atomium: © asbl Atomium – SABAM Belgium 2007
Photo:© Salvador Ferreira

Nemen we bijvoorbeeld een foto van het Atomium. We hebben dan te maken met een beschermde foto waarvan de inhoud (een architecturaal werk) eveneens auteursrechtelijk beschermd is.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, mag die foto niet worden verveelvoudigd zonder toestemming van de auteurs (fotograaf en architect) of hun rechthebbenden.

Net als de integrale reproductie van de foto zijn ook de reproductie van een detail, de bewerking of enige andere manipulatie zonder toestemming van alle rechthebbenden verboden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van bewerking en wijziging van een foto van het Atomium, verwerkt in een werk van Magritte:

Monument Atomium: © asbl Atomium – SABAM Belgium 2008
"Faux Miroir" de René Magritte: © Charly Herscovici – SABAM Belgium 2008;
Photo:© Salvador Ferreira

Dit soort bewerking en wijziging is onrechtmatig als niet is voldaan aan de volgende voorwaarden:

Verschillende vennootschappen staan ter beschikking om u te informeren over hoe u, volkomen legaal en zonder informaticarisico's, foto's of afbeeldingen kunt gebruiken.

De belangrijkste vennootschappen waar u in België bij terecht kunt, zijn:


De persfotoagentschappen die deze campagne steunen:

van parys